Singer/songwriter är en musikterm som syftar på en artist som framför musik denne själv skrivit. Detta skiljer sig mot artister som främst är sångare; till exempel Elvis Presley. En singer-songwriter kan ibland räknas mer som en äkta konstnär än de rena sångarna, som oftare räknas som ”skivbolagsprodukter”, även om någon generell sådan uppdelning inte kan göras.

Benämningen singer-songwriter är dock inte helt statisk, ibland kan uttrycket innebära ensam artist på gitarr med egenskrivet material. Begreppet har i anknytning till detta ibland kommit att klassas som en särskild musikgenre.

Visserligen har det alltid funnits låtskrivare som framfört sina egna låtar, men termen singer-songwriter syftar ofta i synnerhet på alla de artister som följde i spåren efter Woody Guthrie och Bob Dylan. De flesta av dessa singer-songwriters uppträdde ensamma med akustisk gitarr eller piano. Texterna var personliga och/eller poetiska, ibland politiska. Snart började allt fler spela elektriskt men med ett sparsamt sound. Tonvikten låg snarare på melodi och text än på arrangemang. Den musikaliska inspirationen kom i huvudsak från amerikansk och .

Singer/songwriter har i detta sammanhang ofta blivit betraktad som en särskild musikgenre, med anknytning till 1960- och 70-talets singer/songwriters och deras stil, trots att begreppet inte från början är avsedd att vara en genrebeteckning utan en beteckning just på musiker som framför egenkomponerad musik.

Singer-songwriters i denna stil var som populärast under 1970-talet. Artister som Joni Mitchell och Jackson Browne blev stilbildande medan James Taylor och Carole King sålde i miljonupplagor. Storbritannien fick sina egna singer/songwriters som t ex Nick Drake och Cat Stevens.

Sedan dess har musik av detta slag inte synts till på försäljningslistorna i någon större utsträckning. Musikstilen har under senare år allt mer blivit en del av scenen och dagens singer/songwriters hämtar inspiration från så skilda håll som The Velvet Underground, The Smiths och Bob Dylan. Som exempel på den nya generationens singer/songwriters kan nämnas Ryan Adams, Damien Rice, David Gray, Bonnie ‘Prince’ Billy och Ane Brun.

Redigerad av liftarn den 11 aug 2009, 13:47

All text skriven av användare på denna sida är tillgänglig under licensen Creative Commons Attribution/Share-Alike.
Texten kan även vara tillgänglig under licensen GNU Free Documentation.

Du ser version 1. Se äldre versioner, eller diskutera denna wiki.

Du kan också se en lista med alla senaste wiki-ändringarna.