Wiki

Rockmusik, rock, är en av den moderna tidens viktigaste musikaliska och kulturella rörelser. Den uppkom i mitten av 1900-talet och omfattar idag ett närmast oändligt spann av musikgenrer, ofta förknippade med olika tidsepoker och kulturella identiteter i form av mode, film, litteratur, konst med mera. Den unga generationens hävdelse och frigörelse har alltid varit en generell drivkraft i rockmusikrörelsen, även om de faktiska generationerna under dess existens ofta skiftat. Elektriska musikinstrument, förstärkning, och inspelningsteknik dominerar musiken, som är en improvisationskultur. De elektriska hjälpmedlen är förutsättningen för att kunna sprida improviserad musik till en stor publik. De musikaliska influenserna kommer från improviserade kulturer som jazzen, bluesen och olika länders vis- och folkmusik. Intryck kommer också från exempelvis den modernistiska konstmusiken, revy- och kabarémusik med flera.

Redigerad av Mathias_705 den 12 apr 2009, 19:16

All text skriven av användare på denna sida är tillgänglig under licensen Creative Commons Attribution/Share-Alike.
Texten kan även vara tillgänglig under licensen GNU Free Documentation.

Du ser version 1. Se äldre versioner, eller diskutera denna wiki.

Du kan också se en lista med alla senaste wiki-ändringarna.