Vi har inga nyheter för Nerissa & Katryna Nields än.