Vi har inga nyheter för Lock, Stock, and Two Barrels än.