Vi har inga nyheter för John Oliver and Andy Zaltzman än.