Vi har inga nyheter för CBC Radio: Vinyl Cafe Stories än.